Ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsuoritus

Aikuisopiskelija, joka opiskelee yliopistossa ja tekee kokopäiväisesti samalla töitä. Olen huomannut, että työn ohessa opiskeleminen on haastavaa. Eli haluan lainan saadakseni opinnot loppuun suoritettua, työn ohessa edelleen, mutta kuitenkin siten, että olen suunnitellut ensi elokuun alusta alkaen jäädä neljäksi kuukaudeksi osa-aikatyöläiseksi, jotta saan maisterin tutkinnon suoritettua tänä vuonna ja sitä kautta pääsen parempipalkkaiseen työhön. Tulotasoni lasku ilman lisätuloja (laina) ei mahdollista, koska rahoitan lapsemme opiskelua. www.lainaaja.fi- sivustolta lainanhakeminen koemerkityksessä, että onnistuuko.